Wyłącznik różnicowy

Wyłącznik różnicowy

Witamy w profesjonalnym sklepie internetowym z wyłącznikami różnicowymi, w którym znajdziesz wszelkiego rodzaju wyłączniki według pojemności, działania, ceny, symbolu, zastosowania i użyteczności, poszukaj wyłącznika, który odpowiada Twoim potrzebom.

Diferencial
General Electric 690776 - Interruptor diferencial
interruptor diferencial hager - 40a - 30 ma - 2 polos - tipo ac - tornillo/tornillo - bd
5SV33146 Interruptor Diferencial 2P Clase A R 30mA 40 A 230V
Bticino - Diferencial gc8813ac25 btdin térmica interruptor 1p no, 4.5ka, idn = 0,03, a = 25a
Modelo
General Electric 690776 - Interruptor diferencial
interruptor diferencial hager - 40a - 30 ma - 2 polos - tipo ac - tornillo/tornillo - bd
5SV33146 Interruptor Diferencial 2P Clase A R 30mA 40 A 230V
Bticino - Diferencial gc8813ac25 btdin térmica interruptor 1p no, 4.5ka, idn = 0,03, a = 25a
Detalles Tecnicos
Garantizan la seguridad eléctrica en múltiples aplicaciones. Disparo térmico retardado disparo magnético Características: B, C, D, K, Z Configuraciones: 1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P Rompiendo capacidades de hasta 25 kA Corrientes clasificadas hasta 63A
Hager reducen los riesgos inherentes a la utilización de la energía eléctrica. Protegen las personas y animales en caso de contacto directo e indirecto con la corriente eléctrica. Aconsejable para redes exigentes como los circuitos informáticos o de iluminación con balastos electrónicos.
Los más fiables frente a disparos intempestivos. • Especialmente indicados en instalaciones con alto nivel de armónicos. Superresistente • Tecnología Superresistente que ofrece protección total frente a cualquier perturbación. • Protección adicional frente a elevados picos de intensidad (Tormentas, Industria).
Contacto con punto de plata Botón TEST Elemento bimetal para protección Cámara de extinción de arco eléctrico. Bobina de disparo Mirilla indicadora Toroide diferencial Se acciona con un diferencial de 10 mA. Tiene una corriente de interrupción de 3000A
Valoracion
-
-
-
-
Opiniones
-
-
-
-
Diferencial
General Electric 690776 - Interruptor diferencial
Modelo
General Electric 690776 - Interruptor diferencial
Detalles Tecnicos
Garantizan la seguridad eléctrica en múltiples aplicaciones. Disparo térmico retardado disparo magnético Características: B, C, D, K, Z Configuraciones: 1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P Rompiendo capacidades de hasta 25 kA Corrientes clasificadas hasta 63A
Valoracion
-
Opiniones
-
Precio
Diferencial
interruptor diferencial hager - 40a - 30 ma - 2 polos - tipo ac - tornillo/tornillo - bd
Marca
Modelo
interruptor diferencial hager - 40a - 30 ma - 2 polos - tipo ac - tornillo/tornillo - bd
Detalles Tecnicos
Hager reducen los riesgos inherentes a la utilización de la energía eléctrica. Protegen las personas y animales en caso de contacto directo e indirecto con la corriente eléctrica. Aconsejable para redes exigentes como los circuitos informáticos o de iluminación con balastos electrónicos.
Valoracion
-
Opiniones
-
Precio
Diferencial
5SV33146 Interruptor Diferencial 2P Clase A R 30mA 40 A 230V
Marca
Modelo
5SV33146 Interruptor Diferencial 2P Clase A R 30mA 40 A 230V
Detalles Tecnicos
Los más fiables frente a disparos intempestivos. • Especialmente indicados en instalaciones con alto nivel de armónicos. Superresistente • Tecnología Superresistente que ofrece protección total frente a cualquier perturbación. • Protección adicional frente a elevados picos de intensidad (Tormentas, Industria).
Valoracion
-
Opiniones
-
Precio
Diferencial
Bticino - Diferencial gc8813ac25 btdin térmica interruptor 1p no, 4.5ka, idn = 0,03, a = 25a
Marca
Modelo
Bticino - Diferencial gc8813ac25 btdin térmica interruptor 1p no, 4.5ka, idn = 0,03, a = 25a
Detalles Tecnicos
Contacto con punto de plata Botón TEST Elemento bimetal para protección Cámara de extinción de arco eléctrico. Bobina de disparo Mirilla indicadora Toroide diferencial Se acciona con un diferencial de 10 mA. Tiene una corriente de interrupción de 3000A
Valoracion
-
Opiniones
-
Precio

Typy wyłącznik różnicowy

Rodzaje wyłączników lub wyłącznika różnicowego
Istnieją 2 podstawowe typy wyłącznika różnicowego:

Typ AC

Jest to typ standardowy. Wykrywa zmienne prądy upływowe.
Różnice typu AC nie tylko nie wykrywają upływu doziemnego przy składowej ciągłej, ale prądy te mogą również blokować różnicę, jeśli jej kierunek jest przeciwny do kierunku przekaźnika. Mechanizm różnicowy typu A „HI” zapobiega tego typu zablokowaniu.

Typ A
Ten typ wyłącznika różnicowego umożliwia wykrywanie przemiennych lub pulsujących prądów upływu z lub bez elementu ciągłego.
Wyłączniki RCD typu A HIE są specjalnie zaprojektowane do prawidłowego działania w trudnych warunkach lub środowiskach zanieczyszczonych przez agresywne czynniki oraz w sieciach z zakłóceniami elektrycznymi.
Za środowiska agresywne uważa się miejsca, w których występuje: – Chlor – Ozon – Siarka – Tlenek azotu – Sól morska – Pył – Wilgotność – Niskie lub wysokie temperatury.

Typ B

Wyłącznik różnicowy typu B składa się z niezależnej części napięcia sieciowej przeznaczonej do wykrywania sinusoidalnych prądów przemiennych i ciągłych prądów pulsujących o częstotliwości podstawowej 50Hz oraz części zależnej od napięcia sieciowej przeznaczonej do wykrywania nieszczelności w zakres częstotliwości od 0Hz do 1MHz.

Mechanizm różnicowy typu B zapewnia wyzwalanie jak w przypadku różnicowego typu A, a także:
Dla sinusoidalnych prądów różnicowych przemiennych do 1000 Hz. • Do pulsującego ciągłego prądu różnicowego.
Do przemiennego prądu różnicowego nałożonego na wygładzony prąd stały.

Do ciągłego pulsującego prądu różnicowego nałożonego na wygładzony prąd stały.
Dla wyprostowanego, pulsującego, ciągłego prądu różnicowego wynikającego z dwóch lub więcej faz.
Dla wygładzonego ciągłego prądu różnicowego

Istnieje wiele typów wyłączników różnicowych, sklasyfikowanych według ich działania, symbolu, czułości i charakterystyk, w tym sklepie znajdziesz wszystkie rodzaje wyłączników.

Ceny wyłączników różnicowych

Istnieje wiele różnych przełączników, a ich cena będzie zależeć od ich funkcji i pojemności, a także od marki, ponieważ istnieją marki, które mają większą wartość niż inne. Ceny od 7 euro do 300 euro i więcej.

Symbol wyłącznika różnicowego

Są to symbole niektórych wyłączników różnicowych
Tetrapolar

Wyłącznik różnicowy bipolarny 1P

4P, wyłącznik różnicowy

Czułość wyłącznika
różnicowego RCD, które chronią do 300 miliamperów (mA), nazywane są wysoką czułością. To urządzenie jest bardzo ważne do umieszczenia we wszystkich instalacjach elektrycznych, zarówno domowych, jak i przemysłowych, ponieważ działa w połączeniu z ochronnym przewodem uziemiającym, który musi dotrzeć do każdej wtyczki lub metalowej skrzynki, oznacza to odłączenie obwodu, gdy tylko pojawi się jakiekolwiek wyprowadzenie .
Czułość: Zgodnie z normami produktowymi UNE EN 61008 (czyste dyferencjały), UNE EN 61009 (blokery różnicowe) i UNE EN 60947-2 (wyłączniki), ustalono następujące znormalizowane czułości: 6 mA, 10 mA, 30 mA , 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A, 3 A, 10 A, 30 A • Zgodnie ze wspomnianymi normami, dyferencjał nie może zadziałać poniżej I Δ / 2 i musi zawsze zadziałać powyżej In
Czas
wyzwalania : średni rzeczywisty czas wyzwalania wyłącznika różnicowego wynosi 20 ms przy IΔ

Charakterystyka wyłączników różnicowych

Wyłącznik różnicowy, który niektórzy nazywają „koła ratunkowa”, to specjalny wyłącznik elektromechaniczny, który dzięki swoim wewnętrznym urządzeniom ma zdolność wykrywania różnicy między prądem pobieranym przez urządzenie pobierające a powrotnym. Gdy różnica ta przekroczy wartość (zwykle 30 mA), urządzenie przerywa obwód, odcinając dopływ prądu do całej instalacji.

With the differential circuit breaker we can interrupt the supply of electrical energy when it is diverted to a person in an amount greater than 30 mA, preventing this current from increasing and endangering life. For this reason it is highly recommended to have it in all electrical installations, being mandatory in all new installations.

Direct contacts: acts as a complementary protection and does not exclude all other protections such as obstacles, coatings, insulating distances that must always be made.

Indirect contacts: It is an optimal solution since with a grounding of the metallic masses from 5 to 10ohms, with values of earth leakage current of 30mA, it interrupts the circuit. The electromagnetic type must be used, not the electronic one, which when the neutral is interrupted, does not act and leaves the entire installation polarized.

Última actualización el 2024-07-19 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados