Differentialbrytare

Differentialbrytare

Välkommen till den professionella online-brytaren där du hittar alla typer av brytare efter kapacitet, drift, pris, symbol, applikation och verktyg, leta efter strömbrytaren som passar dina behov.

Diferencial
General Electric 690776 - Interruptor diferencial
interruptor diferencial hager - 40a - 30 ma - 2 polos - tipo ac - tornillo/tornillo - bd
SIEMENS Ingenuity for life - Interruptor diferencial 2 polos estilo A 40A 30mA
Bticino - Diferencial gc8813ac25 btdin térmica interruptor 1p no, 4.5ka, idn = 0,03, a = 25a
Modelo
General Electric 690776 - Interruptor diferencial
interruptor diferencial hager - 40a - 30 ma - 2 polos - tipo ac - tornillo/tornillo - bd
SIEMENS Ingenuity for life - Interruptor diferencial 2 polos estilo A 40A 30mA
Bticino - Diferencial gc8813ac25 btdin térmica interruptor 1p no, 4.5ka, idn = 0,03, a = 25a
Detalles Tecnicos
Garantizan la seguridad eléctrica en múltiples aplicaciones. Disparo térmico retardado disparo magnético Características: B, C, D, K, Z Configuraciones: 1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P Rompiendo capacidades de hasta 25 kA Corrientes clasificadas hasta 63A
Hager reducen los riesgos inherentes a la utilización de la energía eléctrica. Protegen las personas y animales en caso de contacto directo e indirecto con la corriente eléctrica. Aconsejable para redes exigentes como los circuitos informáticos o de iluminación con balastos electrónicos.
Los más fiables frente a disparos intempestivos. • Especialmente indicados en instalaciones con alto nivel de armónicos. Superresistente • Tecnología Superresistente que ofrece protección total frente a cualquier perturbación. • Protección adicional frente a elevados picos de intensidad (Tormentas, Industria).
Contacto con punto de plata Botón TEST Elemento bimetal para protección Cámara de extinción de arco eléctrico. Bobina de disparo Mirilla indicadora Toroide diferencial Se acciona con un diferencial de 10 mA. Tiene una corriente de interrupción de 3000A
Valoracion
-
-
Diferencial
General Electric 690776 - Interruptor diferencial
Modelo
General Electric 690776 - Interruptor diferencial
Detalles Tecnicos
Garantizan la seguridad eléctrica en múltiples aplicaciones. Disparo térmico retardado disparo magnético Características: B, C, D, K, Z Configuraciones: 1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P Rompiendo capacidades de hasta 25 kA Corrientes clasificadas hasta 63A
Valoracion
Opiniones
Precio
Diferencial
interruptor diferencial hager - 40a - 30 ma - 2 polos - tipo ac - tornillo/tornillo - bd
Marca
Modelo
interruptor diferencial hager - 40a - 30 ma - 2 polos - tipo ac - tornillo/tornillo - bd
Detalles Tecnicos
Hager reducen los riesgos inherentes a la utilización de la energía eléctrica. Protegen las personas y animales en caso de contacto directo e indirecto con la corriente eléctrica. Aconsejable para redes exigentes como los circuitos informáticos o de iluminación con balastos electrónicos.
Valoracion
-
Opiniones
-
Precio
Diferencial
SIEMENS Ingenuity for life - Interruptor diferencial 2 polos estilo A 40A 30mA
Marca
Modelo
SIEMENS Ingenuity for life - Interruptor diferencial 2 polos estilo A 40A 30mA
Detalles Tecnicos
Los más fiables frente a disparos intempestivos. • Especialmente indicados en instalaciones con alto nivel de armónicos. Superresistente • Tecnología Superresistente que ofrece protección total frente a cualquier perturbación. • Protección adicional frente a elevados picos de intensidad (Tormentas, Industria).
Valoracion
-
Opiniones
-
Precio
Diferencial
Bticino - Diferencial gc8813ac25 btdin térmica interruptor 1p no, 4.5ka, idn = 0,03, a = 25a
Marca
Modelo
Bticino - Diferencial gc8813ac25 btdin térmica interruptor 1p no, 4.5ka, idn = 0,03, a = 25a
Detalles Tecnicos
Contacto con punto de plata Botón TEST Elemento bimetal para protección Cámara de extinción de arco eléctrico. Bobina de disparo Mirilla indicadora Toroide diferencial Se acciona con un diferencial de 10 mA. Tiene una corriente de interrupción de 3000A
Valoracion
Opiniones
Precio

Typer differentialbrytare

Typer av brytare eller differentialbrytare
Det finns två grundläggande typer av brytare:

Typ AC

Det är standardtypen. Upptäcker alternerande läckströmmar.
Typ av växelströmsdifferenser upptäcker inte bara jordläckage med en kontinuerlig komponent, men dessa strömmar kan också blockera differentialen om dess riktning strider mot reläets riktning. En typ A “HI” -differential förhindrar denna typ av blockering.

Typ A
Denna typ av differentialbrytare möjliggör detektering av alternerande eller pulserande läckströmmar med eller utan en kontinuerlig komponent.
HIE RCD-skivor av typ A är speciellt utformade för att fungera ordentligt under svåra förhållanden eller miljöer som är förorenade av aggressiva ämnen och i elektriskt störda nätverk.
Aggressiva miljöer anses vara de platser där det finns: – Klor – Ozon – Svavel – Kväveoxid – Havssalt – Damm – Luftfuktighet – Låga eller höga temperaturer.

Typ B

Differentialbrytaren av typ B består av en oberoende del av nätspänningen, dedikerad till detektering av sinusformade växelströmmar och kontinuerliga pulserande strömmar med basfrekvensen 50Hz, och en annan del som är beroende av nätspänningen tillägnad detektering av läckage i ett frekvensområde från 0Hz till 1MHz.

Differensiell typ B säkerställer utlösning som i typ A-differentier och även:
För sinusformade alternerande differentiella strömmar upp till 1000Hz. • För pulserande kontinuerlig differentiell ström.
För växelström ovanpå en jämn likström.

För kontinuerlig pulserad differentialström ovanpå en jämn likström.
För likriktad pulsad kontinuerlig differentiell ström som härrör från två eller flera faser.
För jämn kontinuerlig differentiell ström

Det finns många typer av differentiella brytare, klassificerade efter deras funktion, symbol, känslighet och egenskaper, i denna butik hittar du alla typer av brytare.

Priser för differentiell brytare

Det finns ett stort antal switchar och deras pris beror på deras funktion och kapacitet, såväl som varumärket, eftersom det finns märken som har mer värde än andra. Priser från 7 euro till 300 euro och mer.

Differentialbrytarsymbol

Dessa är symbolerna för vissa brytare
Tetrapolar

Bipolär
1P-brytare

4P, differentialbrytare

Differentialbrytarkänslighet
RCD: er som skyddar upp till 300 milliampere (mA) kallas hög känslighet. Enheten är mycket viktig att placeras i alla elektriska installationer, både hushåll och industri, eftersom den fungerar tillsammans med den skyddande jordningsledaren som måste nå varje kontakt eller metallbox, detta är för att koppla bort kretsen så snart det finns någon härledning .
Känslighet: I enlighet med produktstandarderna UNE EN 61008 (rena differentialer), UNE EN 61009 (differentiella block) och UNE EN 60947-2 (effektbrytare) upprättas följande standardiserade känsligheter: 6 mA, 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A, 3 A, 10 A, 30 A • Enligt nämnda standard får differensen inte snubbla under I Δ / 2 och måste alltid snubblas över i
Avfyrningstid:
Den genomsnittliga verkliga utlösningstiden för en differentialbrytare är 20 ms vid IΔ

Karaktäristiskt för differentiella brytare

Differentialströmbrytaren, som vissa kallar ”livbojar”, ​​är en speciell elektromekanisk brytare som, tack vare sina interna enheter, har förmågan att detektera skillnaden mellan strömmen som absorberas av en förbrukningsanordning och den återvändande enheten. När denna skillnad överstiger ett värde (vanligtvis 30 mA) avbryter enheten kretsen och bryter strömmen till hela installationen.

Med differentiell brytare kan vi avbryta tillförseln av elektrisk energi när den avleds till en person i en mängd som är större än 30 mA, vilket förhindrar att denna ström ökar och äventyrar livslängden. Av denna anledning rekommenderas det att ha det i alla elektriska installationer, vilket är obligatoriskt i alla nya installationer.

Direktkontakter: fungerar som ett kompletterande skydd och utesluter inte alla andra skydd som hinder, beläggningar, isolerande avstånd som alltid måste göras.

Indirekta kontakter: Det är en optimal lösning eftersom det med en jordning av metallmassorna från 5 till 10 ohm, med värden för jordläckström på 30 mA, avbryter det kretsen. Den elektromagnetiska typen måste användas, inte den elektroniska, som när neutralen avbryts, inte fungerar och lämnar hela installationen polariserad.

Última actualización el 2023-02-01 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados