லெராய் மெர்லின் எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஹூட்ஸ்

சிறந்த ஆன்லைன் எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஹூட்ஸ் கடைக்கு வருக, சந்தையில் சிறந்த மற்றும் உயர்ந்த தரத்துடன் அனைத்து வகையான பிரித்தெடுத்தல்களையும் நீங்கள் காணலாம். நவீன, சிறிய, உள்ளமைக்கப்பட்ட பிரித்தெடுத்தல் ஹூட்கள், கார்பன் வடிகட்டியுடன் பிரித்தெடுக்கும் ஹூட்கள், அமைதியாக, தீவு, உச்சவரம்பு, லெராய் மெர்லின் , அலங்கார, உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற விலையில் கூட மலிவான சிறந்த பிராண்டுகளை இங்கே காணலாம் .

உங்கள் தேவைகள் அல்லது விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப சரிசெய்யக்கூடிய சில வகையான பிரித்தெடுத்தல் ஹூட்களின் சிறந்த பிராண்டுகள் இங்கே . அவற்றில்:

 

INCLINADA
Klarstein Sabia - Campana Extractora Decorativa Inclinada de diseño, Vidrio Seguridad, Montaje en Pared, 600 m³/h Extracción, Iluminación LED, Filtro de Grasa Lavable, 60 cm, Negro
CONVENCIONAL
Sauber - Campana Extractora Estándar SCC60B - Ancho 60 cm - C - Filtro Aluminio - Iluminación LED - ENTREGA EN DOMICILIO
RANGO PEQUEÑO
Campana De Rango Pequeño, Extractor De Acero Inoxidable, Con Luces LED, Uso Simultáneo Múltiple, El Control De Botón Es Muy Adecuado Para Dormitorios Y Apartamentos Pequeños
EMPOTRADA
Benkeg Campana Extractora Empotrada Plana Aluminio Acero INOX 480 M³/H 59,5 X 28,5 X 22,5 Cm, 48 W, LED 1,5 W, Ruido Bajo
RECIRCULACION
Klarstein Antonia - Campana extractora, 3 potencias, 65 W, Extracción de aire hasta 350 m³/h, Vidrio frontal, Panel de control táctil, Luces y pantalla LED, Recirculación aire, Aluminio, 60cm, Blanco
MODELO
Klarstein Sabia - Campana Extractora Decorativa Inclinada de diseño, Vidrio Seguridad, Montaje en Pared, 600 m³/h Extracción, Iluminación LED, Filtro de Grasa Lavable, 60 cm, Negro
Sauber - Campana Extractora Estándar SCC60B - Ancho 60 cm - C - Filtro Aluminio - Iluminación LED - ENTREGA EN DOMICILIO
Campana De Rango Pequeño, Extractor De Acero Inoxidable, Con Luces LED, Uso Simultáneo Múltiple, El Control De Botón Es Muy Adecuado Para Dormitorios Y Apartamentos Pequeños
Benkeg Campana Extractora Empotrada Plana Aluminio Acero INOX 480 M³/H 59,5 X 28,5 X 22,5 Cm, 48 W, LED 1,5 W, Ruido Bajo
Klarstein Antonia - Campana extractora, 3 potencias, 65 W, Extracción de aire hasta 350 m³/h, Vidrio frontal, Panel de control táctil, Luces y pantalla LED, Recirculación aire, Aluminio, 60cm, Blanco
INCLINADA
Klarstein Sabia - Campana Extractora Decorativa Inclinada de diseño, Vidrio Seguridad, Montaje en Pared, 600 m³/h Extracción, Iluminación LED, Filtro de Grasa Lavable, 60 cm, Negro
MODELO
Klarstein Sabia - Campana Extractora Decorativa Inclinada de diseño, Vidrio Seguridad, Montaje en Pared, 600 m³/h Extracción, Iluminación LED, Filtro de Grasa Lavable, 60 cm, Negro
TIPO
PRECIO
CONVENCIONAL
Sauber - Campana Extractora Estándar SCC60B - Ancho 60 cm - C - Filtro Aluminio - Iluminación LED - ENTREGA EN DOMICILIO
MODELO
Sauber - Campana Extractora Estándar SCC60B - Ancho 60 cm - C - Filtro Aluminio - Iluminación LED - ENTREGA EN DOMICILIO
PRECIO
RANGO PEQUEÑO
Campana De Rango Pequeño, Extractor De Acero Inoxidable, Con Luces LED, Uso Simultáneo Múltiple, El Control De Botón Es Muy Adecuado Para Dormitorios Y Apartamentos Pequeños
MODELO
Campana De Rango Pequeño, Extractor De Acero Inoxidable, Con Luces LED, Uso Simultáneo Múltiple, El Control De Botón Es Muy Adecuado Para Dormitorios Y Apartamentos Pequeños
PRECIO
EMPOTRADA
Benkeg Campana Extractora Empotrada Plana Aluminio Acero INOX 480 M³/H 59,5 X 28,5 X 22,5 Cm, 48 W, LED 1,5 W, Ruido Bajo
MODELO
Benkeg Campana Extractora Empotrada Plana Aluminio Acero INOX 480 M³/H 59,5 X 28,5 X 22,5 Cm, 48 W, LED 1,5 W, Ruido Bajo
TIPO
PRECIO
RECIRCULACION
Klarstein Antonia - Campana extractora, 3 potencias, 65 W, Extracción de aire hasta 350 m³/h, Vidrio frontal, Panel de control táctil, Luces y pantalla LED, Recirculación aire, Aluminio, 60cm, Blanco
MODELO
Klarstein Antonia - Campana extractora, 3 potencias, 65 W, Extracción de aire hasta 350 m³/h, Vidrio frontal, Panel de control táctil, Luces y pantalla LED, Recirculación aire, Aluminio, 60cm, Blanco
PRECIO

TELESCOPICA
Teka TL 6310 Telescópica o extraplana Negro 332m³/h E - Campana (332 m³/h, Canalizado/Recirculación, F, g, D, 56 dB)
70CM
mewmewcat Campana extractora de Pared 60 cm Acero Inoxidable 756 m³/h LED 60 x 45 x (43-70) cm
90CM
KKT KOLBE/Campana de Pared con altura/Campana extractora / 90cm / acero inoxidable/vidrio negro/apagado automático/Funcionamiento táctil / ECCO909S
SILENCIOSA
KKT KOLBE/Campana de Pared con altura/Campana extractora / 60cm / acero inoxidable/vidrio negro/apagado automático/Funcionamiento táctil / ECCO609S
DE TECHO
Tidyard Campana extractora de Techo 90 cm Pantalla táctil 756 m³/h LED
MODELO
Teka TL 6310 Telescópica o extraplana Negro 332m³/h E - Campana (332 m³/h, Canalizado/Recirculación, F, g, D, 56 dB)
mewmewcat Campana extractora de Pared 60 cm Acero Inoxidable 756 m³/h LED 60 x 45 x (43-70) cm
KKT KOLBE/Campana de Pared con altura/Campana extractora / 90cm / acero inoxidable/vidrio negro/apagado automático/Funcionamiento táctil / ECCO909S
KKT KOLBE/Campana de Pared con altura/Campana extractora / 60cm / acero inoxidable/vidrio negro/apagado automático/Funcionamiento táctil / ECCO609S
Tidyard Campana extractora de Techo 90 cm Pantalla táctil 756 m³/h LED
TELESCOPICA
Teka TL 6310 Telescópica o extraplana Negro 332m³/h E - Campana (332 m³/h, Canalizado/Recirculación, F, g, D, 56 dB)
MODELO
Teka TL 6310 Telescópica o extraplana Negro 332m³/h E - Campana (332 m³/h, Canalizado/Recirculación, F, g, D, 56 dB)
PRECIO
70CM
mewmewcat Campana extractora de Pared 60 cm Acero Inoxidable 756 m³/h LED 60 x 45 x (43-70) cm
MODELO
mewmewcat Campana extractora de Pared 60 cm Acero Inoxidable 756 m³/h LED 60 x 45 x (43-70) cm
TIPO
PRECIO
90CM
KKT KOLBE/Campana de Pared con altura/Campana extractora / 90cm / acero inoxidable/vidrio negro/apagado automático/Funcionamiento táctil / ECCO909S
MODELO
KKT KOLBE/Campana de Pared con altura/Campana extractora / 90cm / acero inoxidable/vidrio negro/apagado automático/Funcionamiento táctil / ECCO909S
TIPO
PRECIO
SILENCIOSA
KKT KOLBE/Campana de Pared con altura/Campana extractora / 60cm / acero inoxidable/vidrio negro/apagado automático/Funcionamiento táctil / ECCO609S
MODELO
KKT KOLBE/Campana de Pared con altura/Campana extractora / 60cm / acero inoxidable/vidrio negro/apagado automático/Funcionamiento táctil / ECCO609S
TIPO
PRECIO
DE TECHO
Tidyard Campana extractora de Techo 90 cm Pantalla táctil 756 m³/h LED
MODELO
Tidyard Campana extractora de Techo 90 cm Pantalla táctil 756 m³/h LED
TIPO
PRECIO

CAMAPANA
INTEGRADAS
CDA EIN60FSI Integrated Cooker Hood Plata campana
PARA ISLA
Klarstein Beretta - Campana extractora en isla, 3 niveles circulación, Hasta 650 m³/h, Filtro de carbón activo, ECC C, Campanas extractoras cocina, Filtro grasa extraíble, Acero inoxidable, Plateado
EXTRAIBLE
Campana plana extensible de acero inoxidable, 60 cm
DECORATIVA
Festnight Campana Extractora Colgante Táctil LCD Campana Extractora Decorativa Vidrio Templado 55 x 37 x (62-137) cm
MODELO
CDA EIN60FSI Integrated Cooker Hood Plata campana
Klarstein Beretta - Campana extractora en isla, 3 niveles circulación, Hasta 650 m³/h, Filtro de carbón activo, ECC C, Campanas extractoras cocina, Filtro grasa extraíble, Acero inoxidable, Plateado
Campana plana extensible de acero inoxidable, 60 cm
Festnight Campana Extractora Colgante Táctil LCD Campana Extractora Decorativa Vidrio Templado 55 x 37 x (62-137) cm
INTEGRADAS
CAMAPANA
CDA EIN60FSI Integrated Cooker Hood Plata campana
MODELO
CDA EIN60FSI Integrated Cooker Hood Plata campana
TIPO
PRECIO
PARA ISLA
CAMAPANA
Klarstein Beretta - Campana extractora en isla, 3 niveles circulación, Hasta 650 m³/h, Filtro de carbón activo, ECC C, Campanas extractoras cocina, Filtro grasa extraíble, Acero inoxidable, Plateado
MODELO
Klarstein Beretta - Campana extractora en isla, 3 niveles circulación, Hasta 650 m³/h, Filtro de carbón activo, ECC C, Campanas extractoras cocina, Filtro grasa extraíble, Acero inoxidable, Plateado
TIPO
PRECIO
EXTRAIBLE
CAMAPANA
Campana plana extensible de acero inoxidable, 60 cm
MODELO
Campana plana extensible de acero inoxidable, 60 cm
TIPO
PRECIO
DECORATIVA
CAMAPANA
Festnight Campana Extractora Colgante Táctil LCD Campana Extractora Decorativa Vidrio Templado 55 x 37 x (62-137) cm
MODELO
Festnight Campana Extractora Colgante Táctil LCD Campana Extractora Decorativa Vidrio Templado 55 x 37 x (62-137) cm
TIPO
PRECIO

கேரிஃபோர் போன்ற பிற ப stores தீக கடைகளை விட எங்கள் நன்மை என்னவென்றால், எங்கள் தயாரிப்புகளை அமேசான் மற்றும் பிற ஆன்லைன் ஸ்டோர் தளங்களில் நீங்கள் காணலாம்.

Contenido

லெரோய் மெர்லின் எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஹூட்களை ஏன் வாங்குவது?

எங்கள் கடையிலிருந்து வரும் LEROY MERLIN பிரித்தெடுப்பவர்கள் மற்ற ஹூட்கள் வழங்காத தரம் மற்றும் செயல்பாடுகளில் ஒரு பாதுகாப்பை வழங்குகிறார்கள், உற்பத்தி பொருட்கள் மிக உயர்ந்தவை என்பதால், நீண்ட காலத்திற்கு உங்கள் சமையலறையை மிக மோசமான முறையில் நீங்கள் பெறுவீர்கள் என்று நீங்கள் உறுதியாக நம்பலாம். தரமான தரநிலைகள்.

எந்த எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஹூட் மிகவும் பொருத்தமானது?

உங்கள் தேவைகள் அல்லது விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப சரிசெய்யக்கூடிய சில வகையான சிறந்த பிரித்தெடுத்தல் ஹூட்களை நாங்கள் வழங்குகிறோம் . அவற்றில்:

[அமேசான் அட்டவணை = “2320” கண்காணிப்பு_ஐடி = “campanasrusticas.home-21”]

[அமேசான் அட்டவணை = “2325” கண்காணிப்பு_ஐடி = “campanasrusticas.home-21”]

[அமேசான் அட்டவணை = “2328” கண்காணிப்பு_ஐடி = “campanasrusticas.home-21”]

சாய்ந்த ரேஞ்ச் ஹூட்கள்

வழக்கமான பிரித்தெடுத்தல் ஹூட்கள்

Sauber - Campana Extractora Estándar SCC60B - Ancho 60 cm - C - Filtro Aluminio - Iluminación LED - ENTREGA EN DOMICILIO
Sauber - Campana Extractora Estándar SCC60B - Ancho 60 cm - C - Filtro Aluminio - Iluminación LED - ENTREGA EN DOMICILIO
Sauber Priority Class: ENTREGA Y RETIRADA DEL USADO EN SU DOMICILIO INCLUIDO; Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Fondo) (mm): 600 x x 140 x 500

சிறிய ரேஞ்ச் ஹூட்கள்

உள்ளமைக்கப்பட்ட பிரித்தெடுத்தல் ஹூட்கள்

மறுசுழற்சி பிரித்தெடுத்தல் ஹூட்கள்

கிராமிய பிரித்தெடுத்தல் ஹூட்கள்

Campana de cocina rústica de madera Stock 90 nogal clásico chimenea crema mc 420
Campana de cocina rústica de madera Stock 90 nogal clásico chimenea crema mc 420
Campana cocina rústica madera ancho 90 cm; Colocación en la pared.; Motor Faber Inca HC 52 con capacidad de 390 mc/h.

தொலைநோக்கி பிரித்தெடுக்கும் ஹூட்கள்

70cm பிரித்தெடுக்கும் ஹூட்கள்

90cm பிரித்தெடுத்தல் ஹூட்கள்

சைலண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஹூட்ஸ்

உச்சவரம்பு பிரித்தெடுக்கும் ஹூட்கள்

ஒருங்கிணைந்த பிரித்தெடுத்தல் ஹூட்கள்

தீவு பிரித்தெடுக்கும் ஹூட்ஸ்

பிரித்தெடுக்கக்கூடிய பிரித்தெடுத்தல் ஹூட்கள்

அலங்கார பிரித்தெடுத்தல் ஹூட்கள்

லெரோய் மெர்லின் எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஹூட்ஸ் என்றால் என்ன?

அனைத்து சமையலறைகளும் குழாய் பிரித்தெடுப்பதற்கு ஏற்றவை அல்ல; எடுத்துக்காட்டாக, தட்டு வெளிப்புறச் சுவரிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கலாம். அதற்கு பதிலாக, நீங்கள் மறுசுழற்சி மாதிரியைத் தேர்வுசெய்யலாம் – இது சமையலறைக்குத் திரும்புவதற்கு முன்பு நாற்றங்களை நடுநிலையாக்குவதற்கு வடிப்பான்கள் வழியாக காற்றைக் கடக்கும்.

நீக்கப்பட்ட மாதிரியை விட குறைவான செயல்திறன் கொண்டதாக இருந்தாலும், மறுசுழற்சி செய்யும் விசிறி வெளிப்புறச் சுவருடன் இணைக்கப்பட வேண்டியதில்லை என்பது சமையலறையில் கிட்டத்தட்ட எங்கும் நிறுவப்படலாம் என்பதாகும்.

ஹூட்களின் பல பாணிகளை மறுசுழற்சி அல்லது குழாய் பிரித்தெடுப்பதற்காக கட்டமைக்க முடியும். உங்கள் முன்மொழியப்பட்ட தளவமைப்பில் உங்கள் சிறந்த விருப்பங்கள் எவ்வாறு செயல்படக்கூடும் என்பது பற்றி உங்கள் சமையலறை நிறுவியுடன் பேசுங்கள்.

லெரோய் மெர்லின் ஹூட்களின் செயல்பாடு

பிரித்தெடுக்கும் ஹூட்கள் புகை, நாற்றங்கள், வெப்பம், காற்று நீராவி, வான்வழி கிரீஸ் மற்றும் எரிப்பு தயாரிப்புகளை நீக்குகின்றன, இது காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது, இது சமையலறையில் புதுப்பிக்க நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கும் மணிநேரத்திற்கு 6 முதல் 12 முறை வரை.

மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால், அவை லெரோய் மெர்லின் தளபாடங்களின் ஆயுளைக் கெடுப்பதன் மூலம் அவற்றை நீட்டிக்க உதவுகின்றன. பலர் சத்தம் போடுவதால் அல்லது மறதி காரணமாக மணியைப் பயன்படுத்துவதில்லை. அதிர்ஷ்டவசமாக, புதிய மாடல்கள் சத்தமில்லாதவை, அதற்கு ஓரளவு அதிக விலை இருந்தாலும், பாதுகாப்பிற்காக, இப்போது மறந்துபோகும் அம்சங்களுக்கான தானியங்கி ஆன் மற்றும் ஆஃப் அல்லது நிரல் செய்யக்கூடிய ஆபரேஷன் டைமர்கள் போன்றவற்றைக் கொண்டு வாருங்கள்.

லெரோய் மெர்லின் எக்ஸ்ட்ராக்டரை நிறுவுவதற்கு முன்பு உங்களுக்கு என்ன தெரியும்?

LEROY MERLIN பிரித்தெடுப்பவர்கள் தட்டின் பின்புறம் அல்லது பக்கத்தில் உட்கார்ந்து , பயன்பாட்டில் இருக்கும்போது உயரும் மற்றும் தேவைப்படாதபோது பார்வைக்கு விழும். கவுண்டர்டாப்பில் கிட்டத்தட்ட பளபளப்பாக உட்கார்ந்து, டவுன்ட்ராஃப்ட்ஸ் ஒரு நெறிப்படுத்தப்பட்ட அழகியலை உருவாக்கி, உங்கள் பார்வைக் கோடுகளில் பருமனான பிரித்தெடுத்தலுடன் விநியோகிக்கிறது.

நீங்கள் ஒரு சுவருக்கு எதிராக ஒரு லெரோய் மெர்லின் வெளியேற்ற விசிறியை நிறுவ முடியுமானால், நீங்கள் பெட்டிகளை அடியில் மற்றும் நேரடியாக வெளிப்புற சுவருக்கு இழுத்து, நிறுவலை ஒரு தொந்தரவாகக் குறைக்கலாம். இருப்பினும், நீங்கள் அதை ஒரு தீவில் நிறுவ விரும்பினால், நிறுவல் செயல்பாட்டின் தொடக்கத்தில் ஓட்டுநர் வழியைத் திட்டமிட வேண்டும்.

ஒரு லெரோய் மெர்லின் பிரித்தெடுத்தலை ஒரு லெரோய் மெர்லின் தீவில் நிறுவ முடியாது, நீங்கள் தரையைத் தோண்டி ஒரு குழாய்த்திட்டத்தை உருவாக்கத் தயாராக இல்லாவிட்டால்.”

திட்டமிடல் கட்டத்தில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள இன்னும் சில விஷயங்கள் உள்ளன. “இந்த வகை ஹூட் மூலம், உங்கள் சமையல் தேர்வு முக்கியமானது, ஏனெனில் ஒரு பாரம்பரிய பாணி குக்டோப்பின் முன் வளையங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள பானைகள் மற்றும் பானைகள் பின்புறத்தில் இருப்பதைப் போல நல்ல காற்றோட்டம் இல்லை என்று ஆராய்ச்சி கண்டறிந்துள்ளது.” என்கிறார் மேக்ஸ் மெக்கார்மிக் Miele இன்

“இந்த காரணத்திற்காக, நீங்கள் ஒரு லெரோய் மெர்லின் ஹூட்டைத் தேர்வுசெய்தால் பனோரமிக் தட்டு சிறந்த வடிவமைப்பாகும் . இந்த வகை தட்டு குறுகலானது மற்றும் சமையலறையின் நீராவிகள் மற்றும் நீராவி அகற்றப்படுவதை உறுதிசெய்ய கிட்டத்தட்ட நான்கு மண்டலங்களை வழங்குகிறது.

லெரோய் மெர்லின் எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஹூட்களின் நன்மைகள் என்ன?

ஒரு சிறந்த LEROY MERLINEs பிரித்தெடுத்தல் ஒரு தீவில் நிறுவப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் இது அறை முழுவதும் பார்வைக் கோடுகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்காது. இருப்பினும், இயக்கி, மோட்டார் மற்றும் குழாய்களுக்கு தட்டுக்கு மேலே உச்சவரம்பு வெற்றிட இடம் தேவைப்படும்.

“நீங்கள் குழாய்கள் இல்லாமல் செய்ய முடியும் மற்றும் மறுசுழற்சி மாதிரியைத் தேர்வு செய்யலாம், ஆயினும்கூட, மாதிரியைப் பொறுத்து லெரோய் மெர்லின் பிரித்தெடுக்கும் அலகுக்கான உச்சவரம்பு வெற்றிடத்தில் 200-400 மிமீ ஆழம் தேவை” என்று ஃபிராங்கில் உள்ள ஜீனெட் வார்ட் கூறுகிறார்.

நீங்கள் ஒரு குடியிருப்பில் வசிக்கிறீர்கள் மற்றும் உங்கள் உச்சவரம்பின் உயரத்தை மாற்ற முடியாவிட்டால், இந்த விருப்பம் உங்களுக்காக இருக்காது. உங்கள் உச்சவரம்பின் உயரத்தை நீங்கள் சரிசெய்ய முடிந்தாலும், மோட்டார் சத்தமாக இருக்கக்கூடும், மேலும் உங்கள் உச்சவரம்பில் உள்ள இடத்தால் பெருக்க முடியும் என்பதால் ஒலி காப்பு பற்றி நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கும்.

லெரோய் மெர்லின் பிரித்தெடுத்தல்களும் மிக உயர்ந்த கூரையுடன் கூடிய அறைகளுக்கு உகந்தவை அல்ல, எடுத்துக்காட்டாக கால பண்புகள், ஏனெனில் அவை சமையல் மூலத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளன. “வெளியேற்ற விசிறி அதிகமாக இருந்தால், அது காற்றை நகர்த்தி இருக்கலாம், ஆனால் துர்நாற்றத்தையும் ஒடுக்கத்தையும் அகற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை. உகந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட தூரம் உற்பத்தியாளரின் அறிவுறுத்தல்களில் இருக்கும், “ஜீனெட் அறிவுறுத்துகிறார்.

எனது எக்ஸ்ட்ராக்டர் ஹூட் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

சமையல் நீராவிகள் ஹாப்பின் பாணியைப் பொறுத்து வித்தியாசமாக விநியோகிக்கப்படுகின்றன. தூண்டல் ஹாப்ஸுடன், அவை பக்கவாட்டாகவும் மேல்நோக்கிச் செல்கின்றன, எனவே உங்களுக்கு பரந்த பிரித்தெடுத்தல் தேவைப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, உங்களிடம் 60 செ.மீ தூண்டல் ஹாப் இருந்தால், LEROY MERLIN இலிருந்து ஒரு பிரித்தெடுப்பைத் தேர்வுசெய்க.

வாயுவுடன், நீராவி ஒரு மெழுகுவர்த்தி விளைவைக் கொண்டிருக்கிறது, அது உயர்ந்து பின்னர் உயர்கிறது. அதாவது, உங்கள் பொழுதுபோக்கின் அதே அகலமுள்ள ஒரு இழுப்பியை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

 

தீர்மானங்களின் நிலைகள் என்னவென்று நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்?

திறந்த லெரோய் மெர்லின் இடம், சாப்பாட்டு அறை மற்றும் வாழ்க்கை அறையில் நீங்கள் சமைத்து, சாப்பிட்டு, மகிழ்வித்தால் சத்தத்தின் அளவு மிகவும் முக்கியமானது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒரு வெளியேற்ற விசிறியின் சத்தத்தை யாரும் கத்த மாட்டார்கள்.

பெரும்பாலான ரேஞ்ச் ஹூட்களில் 70 டி.பீ. சத்தம் இருக்கும், எனவே குறைந்த இரைச்சல் அளவைக் கொண்ட ஒன்றை நீங்கள் விரும்பினால், 60 டி.பீ.

பிற பிரிவுகள்:

ஹூட்ஸ்-ரேஞ்ச்-தேகா

ஹூட்ஸ்-ரேஞ்ச்-தேகா

 

Última actualización el 2023-03-22 / Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados